esch–sur–alzette (xiii) 2

Image 'esch–sur–alzette (xiii) 2', at Escher Déiereesch, head and torso of a doe.

: : photo : : books  index  subject  year : :