esch–sur–alzette (xiii) 2

Image 'esch–sur–alzette (xiii) 2', at Escher Déiereesch, head and torso of a doe.